Türkçe - ქართული
Ana Sayfa - İletişim
 
 

  Gürcüler Kimdir?

  Gürcüce Öğrenelim

  Türkiye'de Anadil Öğrenimi

  Türkiye'de Gürcü Sanatı

  Kitaplık

  Gürcistan

  Gürcistan’ın Sorunlu Bölgeleri

  Tarih

  Görüş - Düşünce - Makale

  Kültür

  Apkhazeti Tarihi

 
   Türkiye’de Gürcüce Öğreniminin Geçmişi ve Bugünkü Durumu

Derneklerde Gürcüce Kursu

Türkiye’de batı dilleri dışında Gürcüce veya başka bir dilin öğrenimi değil, telaffuzu dahi 1990’lı yıllara kadar imkân dâhilinde değildi. Türkiye’de yaşayan Gürcüler hariç diğer halkların kendi dilleri ile alakalı ilk dil kursu 2004 yılında açılmıştır. Gürcüce ise bundan çok daha önce yine “kurs” seviyesinde başlamıştır. O tarihlerde Ankara’da bulunan “Süleyman Demirel-Eduard Şevardnadze Türkiye-Gürcistan Dostluk ve Dayanışma Vakfı”nda 1998 yılında Gürcüce dil kursu açıldı. 1999 yılında Düzce Gürcü Kültür Derneği Gürcüce kursu açmış fakat bu kurs devam etmemiştir. Bundan uzun müddet sonra İstanbul Taksimde bulunan Gürcü Kültür Merkezinde 2007, Aksaray’daki Gürcistan Dostluk Derneğinde yine 2007 yılında Gürcüce kurslarının başladığını görüyoruz. Mecidiyeköy’de kurulan Gürcü Kültür Evi Derneği de 2010 yılında Gürcüce kurslar vermeye başladı. İstanbul’da bulunan bu üç dernek bünyesinde kurslar halen devam etmektedir. Aynı şekilde yine İstanbul’da bulunan Macahel Vakfı bünyesinde de bir dönem Gürcüce kurs açılmıştır. Bursa İnegöl’de bulunan İnegöl Kafkas Kültür ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde de 2011 yılında açılan Gürcüce kursu sadece bir dönem devam etmiştir. 2011 yılında İstanbul Beykoz’daki Batum Havalisi Yardımlaşma ve Kültürel Dayanışma Derneği, 2012 yılında Ankara Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İzmirde Kemalpaşa Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gürcüce kursu başlatmıştır. 

Belediyelerde Gürcüce Kursları
Türkiye’de belediyelerin meslek edindirme kurs merkezlerinde de Gürcüce kurslar açılmıştır. Bunun ilk örneği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi KOMEK tarafından açılan kurstur. 2010-2011 eğitim yılında KOMEK bünyesinde İzmit’te Gürcüce kursu açılmıştır. 2011-2012 eğitim yılında çeşitli nedenlerle devam etmemiş, 2012-2013 eğitim yılında talep edilmesine rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kursu açmamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi SAMEK tarafından da ilk olarak Adapazarı’nda 2011-2012 eğitim yılında Gürcüce kursu açılmış olup 2012-2013 eğitim yılında da bu kurs devam etmektedir. Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerekse Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde batı dilleri haricinde, Türkiye’de yaşayan halkların dillerinden halkın talebine istinaden açılan ilk kurs Gürcücedir. 2012-2013 eğitim yılı itibari ile bu merkezlerde bu kapsamda Gürcüce haricinde diğer dillerde kurs bulunmamaktadır.

Eğitim Kurumları
Eğitim kurumlarında Gürcüce eğitimi ile ilgili ilk somut adımın Kars Kafkas Üniversitesinde atıldığını görüyoruz. 2005-2006 akademik yılında Gürcü Dili Edebiyatı Bölümü açılmış olup Lisans seviyesinde eğitim vermektedir.

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde, Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 01.02.2012 tarihli kararı ile Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm henüz Lisans eğitimi için öğrenci alımına başlamamıştır.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin kendi bünyelerinde kurmayı planladıkları Kafkas Dilleri Enstitülerinde veya Fakülteler içerisinde Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümleri açılması ile ilgili çalışmaları vardır.

01.01.2013
 

Copyright © 2013 Gurcu.org Ana Sayfa