Abhazya (Apkhazeti) için jeopolitik mücadele ve çıkış yolu üzerine – Badri Gogia

Kategoriler
/
Sorunlu Bölgeler
/
Abhazya (Apkhazeti) ...

Abhazya (Apkhazeti) için jeopolitik mücadele ve çıkış yolu üzerine – Badri Gogia

Apsuvalar (bugünkü Abhazlar) bilmeliler ki; biz Gürcülerin ne manevi, ne hukuki, ne kültürel ne de tarihi açıdan Abhazya’nın bağımsızlığını tanımak gibi bir yetkimiz yoktur!


Apsuvalar (bugünkü Abhazlar) bilmeliler ki; biz Gürcülerin ne manevi, ne hukuki, ne kültürel ne de tarihi açıdan Abhazya’nın bağımsızlığını tanımak gibi bir yetkimiz yoktur!

Apsuvalar bilmeldir ki; Apkhazeti'nin (Abhazya) yabancı toplumlar tarafından ele geçirilmesinden onu koruyan yegâne şey Apkhazeti'nin Gürcistan içerisinde olmasıdır!

Bunu tasdik eden gerçek de şudur; Eski Abhazlar (Şimdi bu ilk Abhazların kim olduğu, etnik olarak Apsuva mı yoksa Megreli mi oldukları hususunu bir kenara bırakalım) IX. Yüzyılda Apkhazetiden başlayarak Gürcistan’ı birleştirdiler! Bu sayede, Apkhazeti daha batıda yer alan diğer bir Gürcü yöresi yani Ciketi’nin kaderine maruz kalmaktan ve orası gibi Ruslaşmaktan kurtuldu.

Bu nedenle bugünkü Abhazların, Eski Abhazlar tarafından bin yıl önce o ana Gürcistan’la birleştirdiği Apkhazeti'yi Gürcistan’dan ayırmaya ne manevi, ne hukuki, ne kültürel ne de tarihi açıdan hakları yoktur!

Eğer o Eski Abhazlar bugünkü Abhazların atalarıysa, bu durumda kendilerine gelsinler ve Gürcistan’ın bütünlüğünü tanısınlar! Fakat Eski Abhazlar Gürcü (Megreli) halkıydılar, bugünkü Abhazlar ise o yerli Megrellerle karışarak asimile olmuş Abaza kolonistlerdir. Bulgarlarda olduğu gibi: Bulgarlar eski Türk kavmi idi, şimdiki Bulgarlar ise Slav halkıdır.

Gürcistan’daki Os ve Abhazların, Rusya’daki Os ve Abhazlara nazaran çok daha fazla hakları ve geniş özerklikleri vardı ve bu durum bugün de böyledir.

Gürcüler, Ruslar tarafından sürgün edilen Apsuva/Abazaların (Abkhazlar/Apkhazlar) Rusya nezdindeki statüsünü düzeltmiş, Abhazların etnik açıdan çoğalmalarına imkân sağlayarak onların bölgeden tamamen yok olmasını önlemiş ve Karadeniz’in doğu kıyılarına onların yerine Rus Kozaklarının yerleştirilmesini amaçlayan Rus planlarını bozmuştur.

Bugün Ermeniler Rusların yardımıyla Karadeniz’in doğu kıyılarına açılmak istiyor ve babası Tbilisili (Tiflisli) bir Ermeni olup eski soyadı Kalantarov olan şimdiki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bunun için lobi çalışmaları yürütmektedir!

Bu plana göre, paralel olarak da Ermeni kökenli Gürcülerin Gürcistan siyasetini saracağını ve Apkhazeti'de siyasi yönetimin kontrolünün de oradaki Ermeniler tarafından ele geçirileceğini tahmin ediyoruz. Sonrasında Apkhazeti Ermenileri Rusların katılımıyla Tbilisi'yle görüşmeler gerçekleştirecek; Apkhazeti'nin Gali ilçesinin Gürcistan’a geri verilmesini Tbilisi'ye teklif edecek, buna karşılık Apkhazeti'nin kalan kısmının bağımsızlığının tanınması istenecektir. NATO’nun Apkhazeti'siz Gürcistan’ı üyeliğe kabul etmesi kolaylaşacağından, Apkhazeti Ermenilerinin teklifi Tbilisi tarafından memnuniyetle kabul edilecektir.

Daha sonra ise Ermeni tarihçilerinin fantezilerine hareket alanı açılacak ve eski Abhaz Kralı Bagrati’nin Ermeni Bagratun soyundan olduğunu iddia eden Mkhitar İaravanetsi (XIII. Yüzyıl) versiyonunu kabul ettirmeye çalışacaklar, daha da ileri giderek Abhaz/Apkhazi kelimesinin güya Ermenice olduğunu söyleyecek; bunun için de –ap- kökünün avuç içi, -khazi-nin ise çizgi anlamına geldiğini ve bu hecelerin Ermenice olduğunu iddia edeceklerdir.

Buna ek olarak; anne tarafından Ermeni olan Apkhazetili Raul Khonelia Ermeni kaynaklarında Apkhazeti (o dönemde Batı Gürcistan’ın adıydı) hakkında verilen bilgileri kullandığı çalışmasında; Apkhazeti'yi Apsni olarak gösteriyor (Bugünkü Abhazlar yani Apsuva/Abazalar Apkhazeti/Abhazya’ya Apsni diyor.), böylece tarih sahtekârı Raul Khonelia Apsni'yı güya Ermenistan’ın doğrudan sınır komşusu olarak kabul ediyor. Ermenistan’a “doğrudan” sınır olan ve bugün Abazalardan ve diğer tüm halklardan fazla Ermeni nüfus olan Apkhazeti'nin Ermenistan’a ait olduğu böylece açıklanır ve bu durum şu aşamada Rusya’nın işine gelmektedir.

Lavrov’un Apkhazeti planlarına karşı sadece Ankara’da değil, Kuzey Kafkasya’da ve Apkhazeti'nin içinde de taraftarı olan Pan Turanist plan mevcuttur. Kuzey Kafkasyalı Müslümanlar, Karadeniz’in doğu kıyılarını bir Türk devletine, daha doğrusu bir Turan devletine dönüştürmenin hayalini kuruyorlar.

Bununla birlikte; Rusya’da emperyalist Rus grubu da mevcut olup, bunlar da Apkhazetili Ermenileri kullanarak Apkhazeti'nin doğrudan Rusya’ya dâhil edilmesini amaç ediniyor. Lavrov tam da bu grupla bağlantıya girmiş olup aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyorlar.

Bu Pan Türkist, Pan Rusya planları ve Lavrov’un büyük Ermenistan planları; üçünün de ortak düşmanı olan Gürcistan faktöründen dolayı henüz birbirleriyle çatışmamaktadır.

Bu güçler, Kremlin’in işgal ettiği bu toprakları doğrudan Rusya sınırlarına katması ve böylece kendileri açısından Gürcü “tehlikesinin” ortadan kalkması için yeni bir sebep ortaya çıksın diye NATO’nun Gürcistan yanlısı karar almasını bekliyorlar.

Apkhazeti'de bugün hala Sovyet döneminden kalma yarı nükleer 4 adet Rus üssü bulunmaktadır. Bu üsler; Bombora (Gudauta), Eşera (Sokhumi), Agudzera (Gulripşi) ve Oçamçire’de bulunmaktadır. Apkhazeti'deki başka yeni Rus askeri üslerini bir kenara bıraksak bile sadece bu yüzden dahi NATO’nun Apkhazeti'yle ilgili bir isteği, bir planı olmaz, olamaz. Tam tersine, kulislerde NATO ve ABD’nin Rusya’ya Gürcistan’ın bölünmesini teklif ettikleri, yani Gürcistan’ın Apkhazeti dışındaki topraklarında NATO ve ABD üslerinin kurulması karşılığında Rusya’nın Apkhazeti'deki üslerinin kalmasını ve üsleri yasallaştırmayı teklif etikleri, ancak Rusya’nın henüz bu teklifi kabul etmediği konuşuluyor çünkü Rusya tüm Kafkasya’yı Rus etki alanı olarak görmektedir.

Tbilisi rejiminin siyasi elitleri içinde başka kökenden olan soyadlarını değiştirip Gürcü soyadı almış birçok kişi olup bu kişiler de Gürcistan’ın bir daha paylaşılmasına yönelik Rusya-Batı oyununa dâhil oldular ve türlü ödenek ve imtiyazlarla ve özellikle de sözde vatansever ve popülist idealler yardımıyla Apkhazeti'den sürgün edilmiş birçok Gürcüyü de peşlerinden sürüklediler.

Gürcüler ve Apsuvaların bugünkü siyaseti dışarıdan yönetilmektedir (Amerika ve Rusya tarafından) ve kendileri için yıkıcıdır.

Gürcistan’ın Apkhazeti'yi başka halkların ele geçirmesinden koruyacak tek güç olması Apsuvaları (özellikle de Apsuvaların Ruslaşmış ve Müslüman kesimini) ilgilendirmiyor ve onlar Gürcistan’ı bu oyunun dışına çıkarmak için her şeyi yapıyorlar.

Apsuvaların içindeki Gürcü yanlısı kesim bugün maalesef azdır ve Apkhazeti'de siyasi atmosfer oluşturamıyorlar.

Apsuva halkı (günümüzdeki Abhazlar) bugün Gürcü karşıtı Slavlardan ve Gürcü karşıtı Müslümanlardan oluşmaktadır, dolayısıyla bugün hiçbir kültürel ve sağlık projesinin (ki Gürcistan buna büyük para harcıyor) bu halkı sağlığına kavuşturması mümkün değildir. Apsuva halkı yok olmak üzere kurban gitmiştir ve biz yosuna tutunmaktan ve bu halkı kurtarma fikrinden vazgeçmeliyiz.

Evet, şu aşamada; Megrel-Abaza genleri temelinde XV. Yüzyıldan sonra oluşan Apsuva halkının kurtuluşu üzerine geleneksel fikri bırakalım, Ermenileri bu oyunda saf dışı bırakalım, Rusya’ya biz kendimiz görüşme teklif edelim ve bu iş üçlü uzlaşmayla (yani Gürcü-Rus-Ermeni) değil, ikili (Gürcü-Rus)  uzlaşma ve anlaşmayla sonuçlansın. 17/04/2019

 

Gürcüceden çeviren: Erdoğan Şenol (ერეკლე დავითაძე)

Kategorideki Diğer Yazılar