Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Kategoriler
/
Tarih & Coğrafya
/
Aqua Yani Abazaların...
Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Stalin Lore'yi Ermenilere Nasıl Verdi - Caba Samuşia

Orconikidze ve Stalin Saingilo'yu Nasıl Hediye Etti - Caba Samuşia

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - II. Bölüm

XIV. Yüzyılda Sokhumi ve Apkhazeti – Abaza Kolonizasyonunun İlk belirtileri

XV. Yüzyılda Apkhazeti - Ülkenin dağılması ve sınır bölgelerindeki sorunlar

XVI. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

XVII. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

Hindistan’da Kraliçe Ketevani'nin bedenine ait parçalar bulundu

Eski Urartu: Eski Urartulular Kimdi?

Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

“Abhaz” Krallığı - Prof. Dr. Lia Akhaladze

Cakeliler

Gürcü Monofizitler

Taliban’ın dahi girmeyi göze alamadığı Afganistan’daki Gürcü yerleşimleri

Rusya Gürcistan İlişkileri Tarihi (Kısa)

Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Muhacirliğin Kısa Tarihi* - Malkhaz Çokharadze

Zviad Gamsakhurdia İran Kökenli Abhaz Yazara Ne Yazdı

Ermenilerden Artvin ve Çoruh Havzası İle İlgili Yalanlar!

Batumi tarihi

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia-Gürcistan’daki Rus “Yumuşak Gücü’nün” Tarihi (XIX-XX. Yüzyıl)

Sokhumi kenti hakkında 15. Yüzyılın ikinci yarısına ait eşsiz bir Avrupa kaynağı ortaya çıkarıldı

Arian Kartli-Soso Sturua

Apkhazeti’nin Gürcistan toprağı olduğunu gösteren yeni harita keşfedildi

16 MART 1921 MOSKOVA VE 13 EKİM 1921 KARS ANTLAŞMALARI SÜREÇLERİNDE BATUMİ

Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Gürcü-Abhaz tarihsel sorunlarının incelenmesine uzun sure önce başlandı ve bugün de devam ediyor. Bu sureç özellikle Sovyetler Birliği döneminde fırtınalı hale geldi.


Gürcü (Kartveli)-Abhaz tarihsel sorunlarının incelenmesine uzun sure önce başlandı ve bugün de devam ediyor. Bu sureç özellikle Sovyetler Birliği döneminde fırtınalı hale geldi. Abhaz tarihçiler her metodu kullanarak bugünkü Apkhazeti’de (Abhazya) kendi mevcudiyetlerini tasdik etmek için çabalıyorlar ve Gürcülerin Apkhazeti’deki varlığını ise her bakımdan inkar ediyorlardı. Yeni çağda Kuzey Kafkasya’dan gelerek buraya yerleşmiş oldukları fikrini duymak onlar için kabul edilecek bir şey değildi.

Evvelce XVII. Yüzyılın seçkin Rus tarihçisi Vasily Tatishchev (1686-1750) Apkhazeti Bölgesi'nin Kuban’dan buraya göç eden halkla, yani bugünkü “Abhazlarla” dolduğunu [1], yine Apkhazeti’nin her zaman Gürcü toprağı olduğunu söylüyordu. 

Bunu ünlü Alman bilim adamı Julius Heinrich Klaproth (1783-1835) da onaylıyor ve “Abazalar çok uzun süre boyunca Kafkasya’nın kuzey-batı kesiminde yaşadılar” diyor [2]. Yine seçkin İsviçreli araştırmacı ve Paris Bilimler Akademisi üyesi Marie-Frédéric Dubois de Montpéreux   (1798 — 1850), bölgenin hakimi Gürcü Feodaller olan Dadiani’lerin Abaza grupların zorlaması sonucu kendi feodal yönetim sınırlarını önce Anakopia’ya (Akhali Atoni), daha sonar da Ğalidzga’ya (Oçamçire ilçesi) çekmek zorunda kaldıklarını onaylıyor [3]. İvan Şopen’in verilerine göre bugünkü “Abhazlar” uzun süre Kuzey Kafkasya’da dağlık alanlarda yaşıyorlardı ve Apkhazeti’nin eski halkı ise Gürcü dünyasının bir parçasıydı [4]. Apkhazeti’yi çok iyi tanıyan A. Diachkov-Tarasov şöyle yazıyor; “şimdiki Abhazlar hep şimdi yaşadıkları yerde mi yaşıyordu, efsaneler, onların tarihsel kuralları-gelenekleri ve veriler onların kuzeyden buraya göç ettiğini işaret ediyor. Onlar Kartveluri (Gürcü) boylarının alanlarını darattılar ve bu süreç Enguri’ye kadar durmadı” [5]. Bu şekilde günümüzde Abhaz olarak isimlendirilenlerin kökenlerinin Kuzey Kafkasya olduğunu belirten Gürcü olmayan çok fazla yabancı araştırmacı ve bilim adamı var ve Sovyetler Birliği'ne kadar olan bu dönem bilim dünyasındaki o kişiler için bilinmez değildi.  

Yine eski Abhazların Gürcü kökenini onaylayan seçkin tarihçi ve araştırmacılar var, onlardan biri olan François-André Isambert, eski Abhaz boylarının Gürcü dünyasının parçası olduğunu söylüyor [6], Rus Vasily Tatishchev de Gürcü ve Abhazların kimliğini onaylıyor [7].

Bu fikrin geçerliliğini ispatlayacak-onaylayacak belgeler nelerdir? Günümüz bulguları birçok sorunun cevabını verdi. XIV.-XV. Yüzyıllarda Karadeniz kıyılarında faaliyet gösteren Avrupalıların (çoğunlukla Cenevizliler ve Venedikliler) elde ettiği tüm bilgiler, onlar tarafından yayımlanan kayıtlara, notasyonlara, günlüklere, ticari belgelere ve haritalara yansımıştır. Avrupanın farklı ülkelerinde bulunan haritacılık okulları ve onların kendi yaptıkları haritalara yansıyan veriler bugünlerde bizim için çok büyük öneme sahiptir.

Battista Agnese’ye ait bu eşsiz harita 1540 yılında yapılmış olup İngiltere kütüphanelerinde korunmaktadır. Harita hem deniz kıyısı hem de karayı kapsamakta olup kafkasya bölgesi ve özellikle Dadiani (Bediani) hanedanı tarafından yönetilen ve Nikopsia’ya (bugünkü Tuapse'nin olduğu alanlar) kadar olan geniş bir bölgeyi kapsayan, başkenti Sebastapol (Sokhumi) olan MEGRELİA REGİ isimli Samegrelo Bölgesi (Batı Gürcistan Feodal Birliği) şaşırtıcı derecede doğru biçimde gösterilmiştir. Haritada, halkının mutlak çoğunluğu Kartvel-Gürcü (büyük kesimi Megrel) olan Sokhumi limanına da haritada –Porto Megrelo- ismi verilmiştir. ABASVAS REGİ yani Abazaların yaşadığı alan ise Kuzey Kafkasya’da Kuban Havzası'nda görünmekte olup merkezi “Aqua” yani Akva’dır [8]. Çarpıcı olan şudur ki bu isim bugün “Abhazlar” tarafından Sokhumi için kullanılıyor, Sokhumi’ye Akva (Аҟәа) diye hitap ediyorlar. Haritada Samegrelo Bölgesi'nin kuzeyden Kaitaglara ve Çerkeslere sınır olduğu, Kafkas Dağları'nın zirvesinin bu sınırı oluşturduğu, yine bugünkü “Abhazların” gerçek anavataının Kuzey Kafkasya’da olduğu gayet iyi görünüyor.

Seçkin İtalyan diplomat Giosafat Barbaro tüm Karadeniz kıyısını olduğu gibi Sokhumi kenti ile çevresini de gezmiş ve yerel yöneticiler ile de görüşmüş olup şunu ifade ediyor:

“Bu Samegrelo, Kafkas Dağları' nın kuzeyinde yer alan Kaitaglara kadar uzanıyor… Bediani’ler bu ülkenin yöneticisi olup onların Karadeniz kıyısında iki kale şehri vardır, bunlardan birinin adı Vati, diğerinin ki ise Sebastapol’dür” [9].

Dolayısıyla Dadiani’ler (Bediani’ler) Sokhumi kentinin olduğu gibi Batumi'nin de hakimiydiler. Batista Agnese’nin haritasında ise Kaitagların ve Çerkeslerin bölgeleri açıkça görünüyor. Yine bugünkü Abhazların yaşadığı yerler, Samegrelo’nun sınırları ve devamındaki bölgelerin isimleri de açıkça görünüyor. Daha sonraki dönemlerde sözkonusu “Abhaz”ların Güney Kafkasya’ya göçü buradaki yerel Kartveluri (Gürcü) halkın yok olmasına-asimilasyonuna neden oldu. Yine Sokhumi şehrinin adı da değişti ve onlar buraya kendi geldikleri yerin-ilk yaşadıkları anavatanlarının adını Aqua-Akva [Аҟәа] ismini verdiler.

 

Onise Gelaşvili

 

KAYNAKÇA

 

[1] В. Н. Татищев. История российская т . 1. М ., - Л ., 1962,171

[2] Julius von  Klaproth- Tableau historique, géographique, ethnographique et politique du Caucase et des provinces limitrophes entre la Russie et la Perse,Paris 1827; 82-84 ; 132  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5695761k

[3] Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée ; Paris 1839  p, 54 ;64 ;196 ;206 ;276 ;316 ;341 ;424 

[4] Иван Шопен. Новые заметки для древней истории Кавказа и его обитателей. СПБ. 1866 / 282-283 ;286 

[5] А. Н. Дьячков-Тарасов. Бзыбская Абхазия, Известня Кавказского отдела Императоского Руского географического общества, XVIII, Тифлис, 1905 / 65

[6] François-André Isambert  Anecdota , ou Histoire secrète de Justinien / traduite de Procope. Géographie du VIe siècle et révision de la numismatique d'après le livre de Justinien. Paris 1856 ; p 638

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83349h/f699.image

[7] В. Н. Татищев. История российская т . 1. М ., - Л ., 1962,422

[8]  Battista Agnese,Portolan Chart of Europe Showing the British Isles . 1540 The British Library

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/unvbrit/p/001add000021592u000070v0.html

[9] Navigationi e viaggi - Giovanni Battista Ramusio P- 2194 

http://www.abruzzoinmostra.it/letteratura/ramusio_01/PAGE2194.HTM 

 

Kategorideki Diğer Yazılar