Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Kategoriler
/
Tarih & Coğrafya
/
Ölümünün kırk üçüncü...
Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Stalin Lore'yi Ermenilere Nasıl Verdi - Caba Samuşia

Orconikidze ve Stalin Saingilo'yu Nasıl Hediye Etti - Caba Samuşia

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - II. Bölüm

XIV. Yüzyılda Sokhumi ve Apkhazeti – Abaza Kolonizasyonunun İlk belirtileri

XV. Yüzyılda Apkhazeti - Ülkenin dağılması ve sınır bölgelerindeki sorunlar

XVI. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

XVII. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

Hindistan’da Kraliçe Ketevani'nin bedenine ait parçalar bulundu

Eski Urartu: Eski Urartulular Kimdi?

Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

“Abhaz” Krallığı - Prof. Dr. Lia Akhaladze

Cakeliler

Gürcü Monofizitler

Taliban’ın dahi girmeyi göze alamadığı Afganistan’daki Gürcü yerleşimleri

Rusya Gürcistan İlişkileri Tarihi (Kısa)

Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Muhacirliğin Kısa Tarihi* - Malkhaz Çokharadze

Zviad Gamsakhurdia İran Kökenli Abhaz Yazara Ne Yazdı

Ermenilerden Artvin ve Çoruh Havzası İle İlgili Yalanlar!

Batumi tarihi

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia-Gürcistan’daki Rus “Yumuşak Gücü’nün” Tarihi (XIX-XX. Yüzyıl)

Sokhumi kenti hakkında 15. Yüzyılın ikinci yarısına ait eşsiz bir Avrupa kaynağı ortaya çıkarıldı

Arian Kartli-Soso Sturua

Apkhazeti’nin Gürcistan toprağı olduğunu gösteren yeni harita keşfedildi

16 MART 1921 MOSKOVA VE 13 EKİM 1921 KARS ANTLAŞMALARI SÜREÇLERİNDE BATUMİ

Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Yaptıkları iyi şeylerin etkisi kendileri gittikten sonra devam edenlerin adı gönüllerde hep yaşar. Ahmet Özkan Melaşvili gibi. 43 yıl önce, 5 Temmuz 1980 yılında pusu kurulup kalleşçe öldürülen Ahmet Özkan Melaşvili’nin tek suçu toplumuna ışık olmaktı.


Yaptıkları iyi şeylerin etkisi kendileri gittikten sonra devam edenlerin adı gönüllerde hep yaşar. Ahmet Özkan Melaşvili gibi. 43 yıl önce, 5 Temmuz 1980 yılında pusu kurulup kalleşçe öldürülen Ahmet Özkan Melaşvili’nin tek suçu toplumuna ışık olmaktı. Peki kısaca bahsedecek olursak kimdi O Gürcü?

Türkiyeli Gürcüler arasında en bilinen, en çok bahsedilen kişidir. Mimar, yazar, yayıncı, toplum ve kültür adamıydı. Hiçbir materyalin olmadığı, bilgiye ulaşmanın zor olduğu ve Gürcü kültürüyle ilgilenmenin hoş karşılanmadığı bir dönemde Türkiye Gürcülerini aydınlatmak, doğru bilgilendirmek, dillerini, kültürlerini öğretmek ve geldikleri coğrafyayı tanıtmak için çalıştı. 1968 yılında o günün şartlarında hazırladığı Gürcüstan adlı kitap dönemin Türkiye’si için kabul görmediğinden yayımlanmasından sonra yasaklatıldı ve toplatıldı.

1977 yılında Şanver Akın’la birlikte Türkiye’de ilk Gürcü dergisi olan Çveneburi’yi çıkardı. Türkiye’nin karanlık yıllarında Ahmet Özkan Melaşvili’nin kültürel faaliyetleri hoş görülmedi, 5 Temmuz 1980 tarihinden karanlık güçler tarafından vurularak katledildi. Cinayet örtbas edilmiş, gerekli araştırmalar yapılmamış olup faili meçhuldür. Ahmet Özkan Melaşvili Türkiye Gürcüleri arasında hatırası silinmeyecek bir yere sahiptir.

Kategorideki Diğer Yazılar