Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Kategoriler
/
Tarih & Coğrafya
/
Stalin Deyince Kimin...
Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Stalin Lore'yi Ermenilere Nasıl Verdi - Caba Samuşia

Orconikidze ve Stalin Saingilo'yu Nasıl Hediye Etti - Caba Samuşia

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - I. Bölüm

Aqua Yani Abazaların Anavatanı Neresidir - II. Bölüm

XIV. Yüzyılda Sokhumi ve Apkhazeti – Abaza Kolonizasyonunun İlk belirtileri

XV. Yüzyılda Apkhazeti - Ülkenin dağılması ve sınır bölgelerindeki sorunlar

XVI. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

XVII. Yüzyılda Apkhazeti – Doğu Bölgesinin Kolonizasyonu

Hindistan’da Kraliçe Ketevani'nin bedenine ait parçalar bulundu

Eski Urartu: Eski Urartulular Kimdi?

Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Cumhuriyeti Arasında 1992 Yılında İmzalanan Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Antlaşması

“Abhaz” Krallığı - Prof. Dr. Lia Akhaladze

Cakeliler

Gürcü Monofizitler

Taliban’ın dahi girmeyi göze alamadığı Afganistan’daki Gürcü yerleşimleri

Rusya Gürcistan İlişkileri Tarihi (Kısa)

Muhacirliğin Kısa Tarihi* - Malkhaz Çokharadze

Zviad Gamsakhurdia İran Kökenli Abhaz Yazara Ne Yazdı

Ermenilerden Artvin ve Çoruh Havzası İle İlgili Yalanlar!

Batumi tarihi

Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia-Gürcistan’daki Rus “Yumuşak Gücü’nün” Tarihi (XIX-XX. Yüzyıl)

Sokhumi kenti hakkında 15. Yüzyılın ikinci yarısına ait eşsiz bir Avrupa kaynağı ortaya çıkarıldı

Arian Kartli-Soso Sturua

Apkhazeti’nin Gürcistan toprağı olduğunu gösteren yeni harita keşfedildi

16 MART 1921 MOSKOVA VE 13 EKİM 1921 KARS ANTLAŞMALARI SÜREÇLERİNDE BATUMİ

Ölümünün kırk üçüncü yılında unutulmayan Ahmet Özkan Melaşvili

Stalin Deyince Kimin Aklına Ne Geliyor? Erdoğan Şenol

Stalin adını duyan farklı kesimlerde ne gibi çağrışımlar yapıyor?


Stalin adını duyan farklı kesimlerde ne gibi çağrışımlar yapıyor? Bir açıdan, dünyanın baş belası Alman faşizmine son verip İkinci Dünya Savaşında Hitler’i durdurduğu hususunda herkesin hemfikir olduğu kişidir. Stalin adının farklı kesimlerde çağrıştırdıklarından birkaçını detaya girmeden bir cümle ile hatırlatıp bunlardan sadece iki tanesi hakkındaki düşüncemi ifade ettikten sonra Stalin deyince bende ne gibi çağrışımlar yaptığını belirtmek isterim.

Stalin birileri için emperyalizmin karşısında insanlığın umudu, devrimci, emekçi sınıfın lideridir.

Bir kesim için Sovyetler Birliğinin güçlü ve saygın lideri,

Bazılarının gözünde 66 milyon kişinin katilidir.

Ahıskalı Müslümanları, Kırım Tatarlarını, Kuzey Kafkasya’dan başta İnguşlar bazı halkları vagonlara doldurup Orta Asya ve Sibirya’ya süren kişi de Stalin’dir.

Bir kesimin bakış açısına göre, gerçekte Gürcülerle ve Gürcistan’la alakası olmayan Abhazya’ya Gürcüleri yerleştiren ve işgal ettiren kişidir Stalin:

Geniş halk kesimleri için belirtilen konu ile ilgili en elverişli kaynak internet ortamı ve farklı internet sitelerinde bulunan bilgilerdir. Belirtilen husus nispeten yakın tarihteki olaylarla ilgili olduğundan, bizim için ilginç olan bu konunun çevresinde dönen o tür bilgilere inanarak gerçek olayları göstermemiz kolay değildir.

Oysa Stalin 1878 yılında doğdu. Çok daha eskiden yapılan ve halen Apkhazeti'de (Abhazya) bulunan tüm tarihi eserler Gürcü yapısıdır.  Orada tüm yer adları, köylerin, şehirlerin, derelerin, balıkların isimleri hep Kartveluri dillerinden olduğu gibi halk da tarih boyunca Gürcü idi. Sadece şu hususları dile getirmek dahi bazı şeyleri anlatıyor; Biri tüm Apkhazeti'de örneğin 300 veya 500 sene önce veya daha eskiden yapılmış bir tane Abaza-Apsuva eseri gösterebilir mi? Neden oradaki tüm tarihi eserler Gürcü eseri, büyük kısmı da Gürcü mimarisi özelliği taşıyor? Stalin doğmadan bin sene önce yapılan o eserleri de mi Stalin yaptırdı? Birkaç bin senelik isimleri, Kartveluri dil grubuna ait (Gürcüce, Megrelce, Svanca) dere, tepe isimlerini de Stalin mi koydu? Bin sene önceki tarihi Abhaz (Apkhazi) Krallarından Gürcüce konuşup yazmalarını Stalin mi istedi?! Önümüzde dikkat çekici ve birçok şeyi anlatan gerçekler var. Kiliselerini Gürcü mimarlara yaptırmalarını, Apkhazeti halkının Gürcüce dua etmesini, aynı zamanda da kendi kiliselerini 9. Yüzyılda Yunan kilisesinden ayırıp Mtskheta merkezli Gürcü kilisesine bağlanmak için mücadele etmelerini de eski Abhazlara Stalin mi söyledi? Bugünkü Apkhazeti'nin başkentinin Kartveluri dil grubunun üyesi Svanca’dan geldiği bilimsel olarak kabul edilen ismini Stalin daha dünyaya gelmeden kendisi koymuş olabilir mi? Stalin dünyaya gelmeden asırlar önce Sokhumi’nin Megrelilerin liman kenti olduğunu belirtmek için “Porto Mengrello” diye haritalara işlemelerini Cenevizlilere henüz doğmamış Stalin mi tembihledi?!... Kısaca “Abhazya'nın Gürcistan’la ve Gürcülerle alakası yok, oraya Gürcüleri Stalin yerleştirdi” demek tarihi çarpıtmaktan başka bir şey değildir!

Başka bir kesime göre Güney Osetya’yı kuzeyden ayırıp Gürcistan’a bağlayan Gürcü

Bu da Rus propaganda makinasının üretip insanlara yutturmaya çalıştığı ve amacı açıkça belli olan bir yalandır. Esasen Osetya bir tanedir, o da Kafkas Dağlarının kuzeyinde, Rusya Federasyonunun içinde bugün “Kuzey Osetya” diye hitap ettikleri özerk Cumhuriyettir. Rusya birilerine bağımsızlık vermek istiyorsa Osetya’ya vermelidir. “Güney Osetya” denen yer Gürcistan’ın orta yeri, Tskhvinvali Bölgesi'dir ve Rusya Gürcistan’ı işgal ettikten sonra Tskhinvali Bölgesi'nin adını yapay şekilde Güney Osetya olarak değiştirmiştir. Stalin veya bir başkasının burayı zamanında kuzeyden ayırıp Osetya’yı “kuzey” ve “güney” olarak iki parçaya böldüğü söylentisinin gerçekle hiçbir alakası yoktur (Bakınız https://gurcu.org/tr/Yazi/Guney-Osetya-Neresi---Erdogan-Senol-Davitadze/3087)

Türkiye’deki bir kesime göre Stalin ikinci dünya savaşı zamanında Artvin, Kars ve Ardahan’ı Türkiye’den isteyen, buraları Rusya’ya (Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine) bağlamaya çalışan, Türkiye ve Türklerin düşmanı, komünist, Sovyet lideri.

Stalin konusu farklı kesimlerde faklı düşünceler ve duygularla ilişkili durumdadır. Hakkındaki düşüncelerin bu farklılıklarına rağmen kişi eğer gerçek tarihi ve somut olayları biliyorsa kendisi bir sonuca varacaktır. Bunun için de kısa tarihsel bilgiler sunacağım.

Rusya tarafından 1801’de işgal edilen Gürcistan Çarlık Rusya’nın yıkılmasının ardından 26 Mayıs 1918’de bağımsızlığını yeniden tesis etmiş, yeni kurulan Sovyetler Birliği de dâhil olmak üzere dünya ülkeleri Gürcistan’ın bağımsızlığını tanımıştı. Ancak tanımasına rağmen kısa bir süre sonra Moskova merkezli SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yönetimi 1921 yılının Ocak ayında Gürcistan’ı işgal etmeye karar verdi. 11 Şubat 1921’de Rus Kızıl Ordu'su başkent Tbilisi'yi işgal etmek amacıyla Gürcistan’a saldırdı ve savaş bu tarihte başladı.

Gürcü birlikleri ve silahlanan gönüllüler Kızıl Ordu'ya karşı savaşıp büyük direniş gösterdi. 15-16 Şubattaki çarpışmalardan sonra Gürcü birlikleri geri çekilip Tbilisi'yi savunmaya geçti. 18 Şubatta Kızıl Ordu Tbilisi'ye saldırdı. Özellikle 20-22-23 Şubat 1921’deki çarpışmalar çok kanlı oldu ve birçok kişi kahramanca can verdi. Buna rağmen Kızıl Ordu Tbilisi'yi işgal etmeyi başaramadı. 22 Şubattaki çatışmalarda cephede vurulup ölenlerden biri de 20 yaşında bir genç bir kız, kahraman Maro Makaşvili idi. 24 Şubatta kritik bir gelişme oldu. Düşman birlikleri büyük takviye aldı. Gürcü askerinin ise mühimmat ve cephanesi bitiyordu. Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Avrupa’dan da destek alamadı, bunun sonucunda hükümet başkent  Tbilisi'den ayrılmaya karar verdi, önce Kutaisi’ye sonra Batumi'ye oradan da Avrupa’ya gitti.

25 Şubat 1921 günü Kızıl Ordu başkent Tbilisi'yi işgal etmeyi başardı. Türk Ordusu'nun da 16 Mart 1921’de Batumi'ye saldırması durumu daha da zorlaştırdı. Onlar askeri birlikleri kuşatıp Gürcü askerinin silah bırakmasını istediler. Bu sırada Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Batumi'de bulunuyordu. Başka çıkar yok kalmadığını düşünen hükümet, esasen Rus çıkarlarını yürüten Gürcü Bolşevikler'le görüşme masasına oturdu ve 18 Mart 1921’de ateşkes ilan edildi. Buna paralel olarak 16 Mart 1921’de Moskova’da Ruslar Türklerle anlaşma yaptı, bu anlaşmaya göre Türkiye Açara’yı istemekten vazgeçip Batumi dâhil Açara’yı Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin içinde kabul ediyor, Artvin, Kars ve Ardahan’ı ise Ruslar Türklere bırakıyordu. Fakat bu konuda kimse henüz bir şey bilmiyordu ve Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı General Giorgi Mazniaşvili komutasındaki Gürcü askeri birlikleri Türk Ordusu'nu 18 Mart günü Batumi'den çıkardı. Batumi Gürcistan’ın ayrılmaz parçası olarak kaldı. Neo Jordania yönetimindeki Menşevik hükümet (Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti) üyeleri de aynı gün Batumi'den ayrılarak Fransa’ya gitti.

Kızıl Ordu'nun işgali ile fiili olarak Gürcistan’ın bağımsızlığı sona erdi ve Çarlık Rusya’sının 1801’deki işgalinden sonra Gürcistan bu kez de yeni kurulan SSCB’nin işgalinin kurbanı oldu. Tüm bu yukarıda anlatılan olaylar Stalin işgalci Moskova yönetiminin içindeyken oluyordu. Stalin, Sergo Orconikidze ve dönemin Komünist Partili başka Gürcüleri Rus çıkarlarına birlikte hizmet ettiler ve Gürcistan’ı işgal etmeyi birlikte başardılar. 117 yıllık aradan sonra yeniden kavuşulan bağımsızlık sadece üç yıl sonra kaybedildi ve ülkeyi yeniden ve bu kez Bolşevik olan Moskova’ya bağladılar.

Azerbaycan’da ise daha önce, 1920 yılının Nisan ayında Sovyet Rejimi kurulmuş ve Azerbaycan Moskova’ya bağlanmıştı. O güne kadar her zaman Gürcistan toprağı ve halkı da Gürcü olan Hereti Bölgesi toprak talebi olmadığı halde 1921 yılında Azerbaycan’a verildi. Azerbaycan’a 4768 km2 yüzölçümündeki Gürcü toprakları Stalin ve Orconikidze arasındaki mutabakat sonucu verilmiştir (Bakınız https://gurcu.org/tr/Yazi/Orconikidze-ve-Stalin-Saingiloyu-Nasil-Hediye-Etti---Caba-Samusia/3110)

Ermenistan eski çağlardan beri Gürcistan’ın güney komşusu idi ve Ermenilerin bin yıldır bağımsız devletleri yoktu. Ermeniler 1918 yılında bağımsızlık ilan ettiler ve bin yıl önce kaybettikleri bağımsızlıklarına yeniden kavuştular. Yeni kurulan Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti kendine temel politika olarak “Büyük Ermenistan”ın kurulması idealini benimsedi. Ermeni milliyetçileri Ermenilerin bu zamana kadar ayaklarının değmiş olduğu ne kadar toprak varsa hepsini istiyordu. 1921 yılında Komünist Parti Transkafkasya Sovyet Bürosu ve Gürcistan Komünist Partisi Politbüro kararı ile Borçalo bölgesinin güney tarafları yani 2367 km2 yüzölçümlü “Lore” İlçesi Ermenistan’a verildi. İlerleyen zamanlarda, 1925 yılında yine aynı şekilde Borçalo yöresinin 207,94 km2’lik bir parçası daha Ermenistan’a verildi. Bütününe bakıldığında 1921-1925 yılları arasında Gürcistan’ın 2575,38 km2 toprağını Ermenistan’a teslim ettiler. Buralar Gürcistan toprağı, halkı da üzerindeki tarihi eserler de Gürcü olduğu halde Stalin orayı Ermenistan’a verdi (Bknz. https://gurcu.org/tr/Yazi/Stalin-Loreyi-Ermenilere-Nasil-Verdi---Caba-Samusia/3107).

Stalin’in yönetimin başında olduğu yıllar: 1922-1953 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin siyasi ve askeri lideri idi. 1922 yılından itibaren Komünist Parti Merkez Komitesi Genel Sekreteri idi. Onun iktidarında Gürcistan’da Moskova’ya karşı ayaklanmalar yaşandı. Svaneti’de, Raça’da, Kaheti’de, Hevsureti’de… Tüm bu ayaklanmalar Kızıl Ordu tarafından şiddetli biçimde bastırıldı. Bunu baskılar ve tutuklamalar takip etti. 1923 yılından sonra baskılar had safhaya ulaştı. Cezalandırıcı birlikler Guria, Svaneti, Kaheti ve tüm Gürcistan’ı tahrip ettiler. Daha önce hapse atılmış olan siyasi tutukluları da kurşuna dizdiler. 28 Ağustos 1924 yılında Çiatura’da başlayan ayaklanmadan sonra işgal hükümeti tüm Gürcistan’da sıkıyönetim uyguladı. Halka eziyet, terör tüm Gürcistan’ı sardı. Cezalandırıcı birlikler özellikle Tbilisi ve Batumi'de halkı feci şekilde cezalandırıyordu. Silahlı ayaklanma organize bir şekilde başlamadığı halde Guria, Samegrelo, İmereti, Kartli, Kaheti de ayaklanmaya katıldı. Zor da olsa ayaklanmayı bastıran Bolşevikler tutukladıkları kişileri ve aynı zamanda Rusya’da tutuklu bulunan Gürcüleri kurşuna dizdiler. Kvirila istasyonunda Çiatura’dan getirdikleri insanları bir vagonun içinde infaz etmeleri en vahşi katliamlardan biri idi. 1924 yılında Sadece Samegrelo’da 450 kişi öldürüldü. Bu ayaklanmada kurban giden insan sayısı 4.000 kişidir.

Gürcistan’ın Meskheti (Ahıska) Bölgesinde yaşayan Müslüman Gürcüler daha önceki Rus kayıtlarında bile “Müslüman Gürcü” olarak kayıt altına alınmıştı. Sovyetler Birliği döneminde durum değişmiş, onlara Azeri öğretmenler gönderilerek okullarda zorunlu olarak Azerice eğitim verdirilmiş ve bunu onların etnik kimliklerinin değiştirilmesi izlemiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise Ahıska’nın Müslüman halkı topraklarından sürülmüş, bu halka günümüze kadar dinmeyen büyük acılar yaşatılmıştır.

1941 yılına gelindiğinde, dünyayı paylaşamayan memnuniyetsiz faşist ve emperyalistlerin sebep olduğu İkinci Dünya Savaşı Başlamıştı. Stalin yine Sovyetler Birliğinin lideri idi. Hitleri durduran, faşizmi yenen, Almanya’yı dize getiren Stalin oldu. Ancak sonuçta 1941-1945 yılları arasında yaşanan savaşta 400 bin Gürcü cephede öldü. Gürcüler ve Gürcistan’ın İkinci Dünya Savaşı ile doğrudan ilgisi yoktu. Gürcü askerler bu savaşta sadece Gürcistan’ın bağlı olduğu SSCB Kızıl Ordu'sunda zorunlu askerlik yaptıkları için yer aldılar. O zamanki Gürcistan nüfusunu düşünecek olursak her üç Gürcü erkeğinden biri İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiştir. Bugünkü duruma bakacak olursak onların her biri esasen Rusya çıkarlarına kurban gitmiştir.

Pravda Gazetesi'nde Stalin’in siparişi ile 1945 yılında yazılan bir makalede Kars, Ardahan ve Artvin ile ilgili toprak talebi dile getirilmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştır. Bu yazıya istinaden Türkiye Sovyetler Birliği ile sınırı olan illerinde sözde tedbir almak istemiş ve Artvin’de yaşayan Gürcüleri zorunlu göçe tabi tutmuş, 1946 yılında halkı öz topraklarından Marmara Bölgesi'ne göndermiştir. İsmet İnönü’nün emri ile Ardanuç ilçesinin Gürcü halkı Bursa’ya göç ettirilmiş, Ardanuç’a ise dışardan başka unsurlar getirilerek yerleştirilmiştir. Bunun neticesinde Gürcülerin en önemli yerleşim yerlerinden ve tarihi başkentlerinden biri olan Ardanuç’ta bugün hiç Gürcü kalmamıştır. Bugün Bursa ve çevresinde yaşayan “eski Ardanuçluların” iki kuşak öncesi Gürcüce bildiği halde kendileri Gürcülüğü kabul etmezler. Bunun sebebi Gürcü oldukları için daha önce cezalandırılmış olmalarıdır. O dönemin hükümeti Ardanuç’ta yaptığını Borçka, Maradidi (Maradit), Klaskur, Murgul gibi yerlerde de yapmaya kalkmış ancak buraların halkı söz konusu uygulamaya direnmiş ve göçten kurtulmuştur. O günün şahitlerinin bir kısmı bugün hala yaşamaktadır. En az İsmet İnönü yönetimi kadar Stalin de işlenen bu suçun failidir, dolayısıyla bu sorumluluk onun da boynundadır…. Stalin’i bu zorunlu göçün başlangıç sebebi olarak adlandırırsak tam olarak adil oluruz!!!

Stalin’in adının anılması faklı kesimlerde farklı çağrışımlar yapıyor olabilir ancak benim için O’nun adı öncelikle yukarıdaki olaylarla ilişkilidir. Her ne kadar Stalin adı dünyanın yakın geçmişindeki birçok karanlık olayla ilişkili olsa da tabii ki başka olaylarla ilgili olumlu değerlendirme imkânı da ihtimal dışı tutulmamaktadır.

 

Erdoğan Şenol (ერეკლე დავითაძე)

09/05/2017

Kategorideki Diğer Yazılar